Tankesmedjans ledamöter

Odoo Members

Anders Törnvall

Anders Törnvall, Professor emeritus i Interkulturell Kommunikation, Docent i pedagogik, lärare och forskare vid Linköpings Universitet och  vid  NIAS, Copenhagen University.Forskning bl.a. vid Harvard University, USA och gästprofessor vid Meiji University,Tokyo,Japan.
Utbildning av svenska företag med inriktning mot den Ostasiatiska marknader. föreläst  och lett seminarier och projekt i ämnen som businesculture, businesscommunikation, business,strategy och business ethics främst för multikulturella företag. Författare i ämnen som t.ex Managingacrosscultures, Asiens dolda ansikten och Korruptionens vägar. Är för närvarande styrelseledamot i European Japan Expert Association EJEA med ett huvudintresse för etiska aspekter på AI. 
Kontakt: 0708-37 04 30

Odoo Members

Bengt Assarsson

Bengt Assarsson, Civilingenjör med inriktning ekonomi och energi vid Lunds Tekniska högskola 1983. Universitet utbildning inom ekonom och juridik vid Linköpings Universitet. Reservofficer inom Pansartrupperna med Kaptens grad.
Lång erfarenhet inom området energi och infrastruktur (alla typer av el- och värmeproduktion, samt spårbunden trafik) inom ASEA, ABB och Alstom. Landchef inom Alstom för Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen under åren 2003-2010. Dessutom ansvarig för ”Power Service” i dessa länder plus Norge, Island, Finland och Polen. Sedan 2010 egen konsult inom energi och ledarskap/upphandling/projekt och styrelseuppdrag. 2010-2013 arbetande styrelseordförande för Östsvenska Handelskammaren. Kan bidra med ett stort kontaktnät, företrädesvis i Östra Mellan Sverige men även i övriga landet. Kontakt: 0703-47 95 51, bengt.assarsson(at)home.se

Odoo Members

Bengt-Ove Jonsson

Bengt-Ove Jonsson,  har arbetat som marknads- och försäljningsdirektör på Nordströmia-koncernen, Vd på Adreview AB och platschef på Poolia och dessutom i ett antal egna företag. Nu äger och driver han företaget Classicus, som arbetar med search/rekrytering, karriärcoachning och mentorskap för nya chefer, entreprenörer och styrelseledamöter. Är starkt engagerad i att utveckla näringslivet i regionen.
Kontakt: 0767-71 65 51, bengt-ove.jonsson(at)classicus.se

Odoo Members

Bo Olls 

Bo Olls,  skulptör och konstprojektledare med det offentliga rummet som arbetsfält. Tjugofem års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete kring kulturpolitik och kulturfrågor i Statens kulturråd, Regionförbundet Östsam och Region Östergötland.
Vice ordförande i SHR Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.
Bo har ett stort kontaktnät bland konstutövare, forskare, kulturinstitutioner, politiker och samhällsbyggare i regioner och kommuner. Särskilt intresserad av kopplingen kultur och regional utveckling och erfarenhet av arbete i Östergötlands 13 kommuner.
Aktiv i följande arbetsområden: Kulturfrågornas roll i samhällsutvecklingen, processarbete kring konst och kulturpolitik, rådgivning kring konst-konsthantverk, slöjd och design, juryarbete, gestaltning i offentlig miljö, ortsanalyser, platsutveckling, mötesplatsarbete, Cultural Planning, destinations-utveckling och kopplingar till vårt kulturarv och samtiden.
.
Kontakt: 0709-11 50 17

Odoo Members

Gunnar Mångsbro

Gunnar Mångsbro,  har arbetat inom verkstadsindustrin med HR-relaterade frågor i sammanlagt 37 år. Han har ingått i ledningsgruppen för resp. företag med ansvar för HR-frågor. Gunnar innehar styrelseuppdrag inom företag och föreningar. Intresseområden är kompetensutveckling/utbildning mot nuvarande och kommande behov på arbetsmarknaden.
Kontakt: 0703-94 99 49, gunnar.mangsbro(at)telia.com

Odoo Members

Håkan Krevers

Håkan Krevers , Driver CARUS utveckling AB, konsult och verksamhetsutvecklare. Samt projektledare inom IT-utveckling. Tidigare ekonomichef, IT-chef, administrativ chef. Har arbetat inom en av föregångarna till Region Östergötland med lärarutbildning och kompetensutveckling. Håkan ser kompetensförsörjning och möjligheten till livslångt lärande samt ett aktivt strategiskt och visionärt arbete som avgörande för regionens utveckling.
Kontakt:  0723-24 05 00,    hakan.krevers(at)fjardetankesmedjan.se

Odoo Members

Lars Alvefjord

Lars Alvefjord,  Fd Bankdirektör Danske Bank och SEB. Studerat juridik på Stockholms universitet och företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Officersutbildning. Styrelseuppdrag i företag och föreningar. Arbetar som företagskonsult i eget bolag.
Kontakt: 0703-73 36 69, lars.alvefjord(at)gmail.com

Odoo Members

Lars Bergkvist

Lars Bergkvist,  fd VD LTB Kompetens AB och AddKomp AB, fd Coordinator i Norrköpings- och Linköpings Miljönätverk. Tidigare projektledare, coach och VD Graversfors Utveckling AB. Lars är starkt engagerad i regionens utveckling och är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma en mycket mer positiv utveckling för regionen.
Kontakt: 0706-58 75 77, lars.bergkvist(at)fjardetankesmedjan.se

Odoo Members

Lars Jagerfelt

Lars Jagerfelt, fil kand med statsvetenskap och nationalekonomi. Informationsdirektör på dåvarande Östgöta Enskilda Bank och från 1993 presschef på Saab-Scania. Koncerninformationschef Saab AB från 1995 och 2001 ansvarig för samhällskontakter inom Saab Aeronautics och VD för det av Saab delägda Marknadsbolaget. 
Pågående styrelseuppdrag i Allmänna försvarsföreningen, VadstenaAkademien, kyrkofullmäktige, Linköpings stifts Domkapitel och i Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping. Tidigare styrelseuppdrag i Östsvenska handelskammaren, StyrelseAkademien Östsverige (som ordförande), Ung Företagsamhet (som ordförande) samt Nyföretagarcentrum.
Kontakt: 0702-26 40 14

Odoo Members

Lennart Asplund

Lennart Asplund   Gymnasieingenjör, utbildad coach och mentor från Humanova. Lång erfarenhet från svensk data- och telekomindustri – informationsteknik på Datasaab, senare inköp. Produktutveckling och marknadsföring av Dataprodukter på internationell nivå, på Facit, senare med fokus på inhemsk tillverkning i Sverige.På Telia under en period av kraftig omställning för att möta kraven från en liberaliserad telekom marknad och utvecklingen av internet. Har drivit stora omställningsprojekt med fokus på affärs- och verksamhetsutveckling – i linje eller som projektansvarig. Stort intresse för omvärldsfrågor som säkerställer Sveriges position som en ledande tekniknation.
Kontakt: 0705-91 18 08, lennart.asplund(at)telia.com

Odoo Members

Suzanne Sandler

Suzanne Sandler, Utbildad inom hållbar samhällsutveckling på Stockholms Universitet. Var vd för Styrelseakademien Sverige och Styrelseakademien Stockholm 2007 - 2017. Suzanne har tidigare arbetat i stora och små företag i olika positioner samt varit egen företagare vilket bidragit till värdefulla erfarenheter, inte minst vikten av att kunna hantera förändring, vara flexibel och lyhörd. Driven kreativ ledarperson med förmåga att skapa resultat och goda relationer. Brinner för en hållbar utveckling där natur, samhälle, näringsliv och människor möts och utvecklas framgångsrikt, men inte på bekostnad av varandra. 
Suzanne är uppvuxen i Stockholm och bosatt i Östergötland sedan 2016. Engagerad regionalt bland annat som ledamot i East Sweden tillväxtkapital och och 100-listan genom Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt: 0735-35 66 35

Odoo Members

Tommy Thundahl

Tommy Thundahl, har arbetade ett flertal år i ledande befattningar inom Östersunds Arme-garnison samt i central stab, aktiv som Ordförande i Officersförbundet. Kommunalpolitiskt aktiv i Östersund i styrande organ samt som kretsordförande under ett flertal år. De senaste 20 åren arbete som Enhetschef/Platschef samt Rektor vid Kommunala och friskolor, har Rektorsutbildning. Aktiv inom Skolledarförbundet. Beteende vetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet samt Umeå Universitet.Intresserad av Regionalpolitiska frågor och utbildningsfrågor, sitter i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan.Bor i Åtvidaberg, men är född i Örnsköldsvik och har arbetat på många orter främst i Norrland.
Kontakt: 0725-27 59 94, tommy.tundal(at)telia.com