Hållbart samhälle

Odoo CMS- Sample image floating

Tankesmedjan verkar för en hållbar utveckling i samhället. Det innebär att spara och ta vara på alla våra resurser, såväl mänskliga som materiella, så att även kommande generationer kan leva ett bra liv genom att vi långsiktigt bevarar vattnens, jordens och övriga ekosystems resurser.

Ett led i bevarandet är att allt som producerats ska återanvändas eller återvinnas så att sopberget minskar och helst försvinner helt. Mina sopor blir någons råvaror, så kallad Cirkulär ekonomi.

Allt arbete i regionen ska utföras under god arbetsmiljö, hög säkerhet och med stor hänsyn till vår inre och yttre miljö.

Hållbarhet gäller för
- miljön
- människorna
- ekonomin.Odoo image and text block

Cirkulär ekonomi

Inledning

Hållbar Utveckling = Att ta hand om vår värld, spara och ta vara på våra resurser så att nästa generation kan leva med tillgång till samma resurser som vi har.

Dvs det handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.

Linjär ekonomi:

Under industrialismen har vi tillämpat linjär ekonomi dvs vi tar:

Råvaror – tillverkning – användning – kassering/skrotning/soptipp.

Ännu längre tillbaka så lagade man sina produkter när de gick sönder och man tog tillvara på nästan allt i sin verksamhet, men det förfarandet försvann i slit och släng- samhället.

Det är hög tid att återgå till den tidigare modellen dvs:

Att införa Cirkulär ekonomi som vi kallar det idag.

Råvaror – tillverkning – användning – återanvändas eller återvinnas eller energiutvinnas. Det ska inte bli några sopor! Eller att mina sopor blir dina råvaror.Allting ska cirkulera och återanvändas.

Exempel på Cirkulär ekonomi:

·          Gammaldags Bondgård med både kor och jordbruk, där djurens dynga blir till gödning på åkrarna som blir till mat för djuren som producerar dynga och mat till oss osv.

·          Tekniska verken där våra sopor blir råvara i energiframställning

·          Fiskeby board där våra kasserade kartonger blir ny kartong

·          TillNytta där kasserade kontorsmöbler säljs en gång till

Man ska konstruera produkten så att de olika delarna är lätta att återvinna eller återanvända. En bil ska vara lätt att plocka ner i sina beståndsdelar så att en del går att återanvända och annat att återvinna.

På Linköpings Universitet pågår ett projekt: Effektiv återtillverkning, där man bl a tittar på återtillverkning av truckar, katalysatorer, datorer och kontorsmöbler.

Cirkulär ekonomi bör genomsyra framtidens företag och organisationer! Det är ett stort  steg till Hållbar utveckling!

För att våra barn och barnbarn ska kunna få ett bra liv på vår planet så får vi inte förbruka mer resurser än vad jorden tål!

 

Odoo CMS - a big picture