Infrastruktur

för människor, gods, datatrafik och vatten/avlopp

Odoo CMS- Sample image floating

Goda kommunikationer är en förutsättning för näringsverksamhet och regionens utveckling. Hur transporterar vi människor och varor snabbt och effektivt och med god service nu och i framtiden? Ostlänken och senare Götalandsbanan kommer att ge goda förutsättningar. Kommunikationerna inom regionen behöver utvecklas och fungera tillförlitligt! Täta och säkra buss- och tågförbindelser behövs och gå enligt tidtabell.

Vägnät, tåg och flyg

I regionen behövs ett väl utbyggt och underhållet vägnät.

Utbyggnad av järnväg är på gång genom Ostlänken och senare Götalandsbanan vilket ger framtida goda förutsättningar och stärker regionens konkurrenskraft.

Underhåll av järnväg behövs fortlöpande för en fungerande och tillförlitlig trafik!

Det finns goda flygförbindelser såväl inom egna regionen som i anslutande regioner (Skavsta, Jönköping).

Det räcker dock inte med vägar, järnvägar och flygplatser – det behövs ändamålsenliga tidtabeller, samverkan med kringliggande regioner och att tåg och flyg går enligt tidtabell! Kollektivtrafiken behöver utformas så att det blir enkelt att resa inom regionen och angränsande kommuner (en ”utvidgad region”) dit det är naturligt att resa/arbetspendla. Det innebär enhetliga betalnings- och taxesystem samt sammanbunden trafik! Ledorden bör vara hög tillgänglighet, punktlighet och attraktivitet för befolkning och turister. Här finns en stor utvecklingspotential!

Tele- och IT-nät

Odoo CMS- Sample image floating

För närvarande pågår bredbandsutbyggnad på många håll i regionen. Väl fungerande IT-nät är en nödvändigt för företag såväl som privatpersoner, även på landsbygden.

Förändringar sker på många håll vad gäller telefoni. Övergångar sker från fast telefoni till digital/ip-baserad telefoni. Hur kan förändringar genomföras så att inte företag eller enskilda drabbas? Exempelvis behöver ny teknik finnas framme när förändring genomförs. F.n. finns t.ex. problem med s.k.  trygghetslarm.
Debattinlägg (som pdf)


 SKL har givit ut en mycket framsynt ställningstagande som lyfter den regionala infrastruktruren 

Det är klart att Fjärde Tankesmedjan ser hur nära varandra vi ligger och
vill ligger i behovet av långsiktiga strategier. Nästa steg är att lyfta detta
till kommunernas och regionen politiker och tjänstemän.

Att stoppa huvudet i sanden utvecklar inte regionen och inspirerar inte
andra regioner att närma sig oss.

Hur bör vi tänka och resonera när vi planerar och prioriterar investeringar i infrastruktur
En insändare till Corren (2018-01-10)

Läsvärt för våra region- och kommunpolitiker 

När texten publicerades fick den rubriken "Ta fasta på SKL:s ord"
Texten hämtad från publiceringen i Östgöta Correspondenten den 13 januari 2018

Ta fasta på SKL:s ord


Om du vill läsa vad SKL skrev. Klicka här


Brev till Statsrådet Tomas Eneroth om behovet av en nationell plan för transport infrastruktur (2017-11-17)

Spårbunden infrastruktur


Kommunikation är det system eller nätverk som ger kraft till en region
(2017-11-15)

Satsa på regionbanorna


Bygg infrastruktur för att bygga en fungerande framtida region  (2017-10-23)

De regionala banornas betydelse är underskattad


Regionens strategi bygger bara på närhet till Stockholm   (2017-09-08)

Trafikverkets Nationella Plan utan pengar till regionbanorna i Östergötland


Storstad och landsbygd behövs i symbios.
Bara vi förstår att utnyttja den samlade resursen.
(2017-06-15)

Hur utvecklar vi Östergötland till en levande region för alla